A1 Vandpumpe på Rådhustorvet    

I 1779 var der 7 offentlige pumper i byen. En pumpemester var ansat til at holde disse i orden
og om vinteren pakke dem ind, så de ikke frøs til.                    
Højre: Tegning og billedtekst fra Hans Runge Kristoffersen:   
                                                                                                                               Det man ser men ikke så, 1976, s. 31.


I 1889 forsvinder de sidste
gadepumper i Randers. Inden
anlæggelsen af det kommunale
vandværk i Oust Mølle i
1873-74 havde disse brønde
sammen med de private, der
fandtes i byen, leveret al vand.
De officielle pumper,
gadepumperne, stod, som navnet
siger, i og ved gaderne. Samtidig
skal man lige huske på, at
gaderne på denne tid tillige tjente
som åbne kloakafløb. Det kan
vel derfor ikke undre, når
borgmester Neckelmann i 1830
skriver: Vandet er på de fleste
steder så salpeterholdigt, at det
antages at give brændevinen en
grad forøget styrke.


Venstre:
Brønd på Rådhustorvet, detalje fra Randers omkring 1350, fra tegneren Ingo Milton.
Sct. Petri Kirke og kirkegården ved Vor Frue Kloster omtales også på siden Rådhustorvet. Byens mødested var Marked på Rådhustorvet.
Se  også Skilderhuset ved Rådhuset   Købmænd og vandbærere på byens torve og Svaneapoteket samt Brandhane.