C2 Anders Franches og kone straffes for forsøg på brandstiftelse 1557  

Da brande på grund af de tætliggende stråtækte huse nemt kunne brede sig til hele byen, var straffen for ildspåsættelse stor.
Anders Franches og hans kone havde forsøgt at sætte ild på et hus ved at stikke hyldepiber med lunter ind i stråtaget.
Ilden fængede dog ikke, men da man fandt hyldemarv i parrets hjem, og da fodaftryk ved huset passede med Anders´ træsko,
fandt man dem skyldige i forsøg på brandstiftelse. Straffen var hård. Ægteparret skulle slæbes rundt i byen og ved hvert
gadehjørne brændes med glødende tænger, og siden skulle de lide døden på bålet.

Se Beboelseshuse med billedet af en brandfarlig by.

Pressefoto fra Magma-Firestop Danmark med billedteksten:
I dette tilfælde gik der kun få minutter
før hele taget stod i flammer.

Om straffe se: Galgen  Byens kag  Brandstiftelsesforsøg  Troldkvinde 

Den spanske kappe  Politi 1873  Narko og kriminalitet

Der var store brande i Randers i 1200-tallet, 1530, 1671 og 1886.

Se også Brandstiftelsesforsøg 1557Sprøjtehuset 1800,

Brandhane og Brandbil.