C3 Troldkvinde

Randers var også kendt for sine "Troldquinder". Om der var særligt mange i Randers er ikke sandsynligt. I hele landet blev der på
denne tid drevet klapjagt på hekse, bl.a. opfordret af Christian IV.
I 1668 var der proces mod Kirsten Morsing. Hun indsattes i Nørreport, indtil hun dømtes skyldig i "uægte trolddom" og blev
landsforvist. Men inden det kom så langt, døde hun i fangehullet.

Fra Henning Hall: Mammon og magt i Slottets skygge s. 107.

Billedtekst:

Tiden klamrede sig til dogmerne, fordi den var bange for sig
selv. Staten led af den vrangforestilling, at det var dens sag at
bekæmpe djævelen. Offentligt lønnede bødler udførte arbejdet
i udvalgte borgeres påsyn. Man forestillede sig, at flyvende
djævle i drageskikkelser hentede de fortabte sjæle.

I baggrunden henrettes ved sværd.

Tysk træsnit. Flyveblad. Germanisches Museum, Nürnberg.
Se Myter og sandhed om hekse fra historie on-line og en side med mange links:  Heks - Wikipedia.
Om straffe se: Galgen  Byens kag  Brandstiftelsesforsøg  Troldkvinde  Den spanske kappe  Politi 1873  Narko og kriminalitet