C4 Narko og kriminalitet   

Som så mange andre provinsbyer har også Randers i de senere år oplevet stigende problemer med
narkotika og dertil knyttet kriminalitet. Dette har også haft indflydelse på byens ry i den danske befolkning.
   

 

 

 

Foto: Kaj Grosen, 1988. Et af de
mange i hans billedsamling på
Randers Stadsarkiv.

 Om straffe se: Galgen  Byens kag
Brandstiftelsesforsøg  Troldkvinde
Den spanske kappe  Politi 1873
Narko og kriminalitet