C3 Tømmerpladsen brænder 1886   

Dette år indtraf byens sidste store brandkatastrofe.

Den store tømmerplads mellem Brødregade og Frederiksplads (nu Østervold) hærgedes af en brand,
som var påsat af en vred ung mand. Trods ihærdig indsats bredte branden sig til tømmerpladsen på
havnen og adskillige huse gik tabt.

Samme år fik byen et fast lønnet brandkorps.

Suge- og tryksprøjte 1904.

Foto fra Randers Stadsarkiv.

Der var store brande i Randers i 1200-tallet, 1530, 1671 og 1886. Se også Brandstiftelsesforsøg 1557Sprøjtehuset 1800, Brandhane og Brandbil.