C4 Kælke i Vestparken  

Vestparken blev anlagt som nødhjælpsarbejde i årene
1914-16.

Den blev hurtigt et populært udflugtsmål, og den lange
bakke blev om vinteren brugt som kælkebakke med de
særlige "Vesterbakkekælke", som var udstyret med en
styrestang og kunne komme op i en vældig fart.

Op mod 3000 mennesker kom i parken en sådan vinter-
søndag, og neden for bakken stod samaritter opstillet
for at tage sig af eventuelle tilskadekomne.

Vestparken er en af de historiske byparker i Randers, som de to
næste her: Tøjhushaven og Doktorparken ved Banen til Aalborg.

 

Kælkebakken i Vestparken inden omlægningen af Parkboulevarden. 
Billede og billedtekst fra Randers købstads historie, 1952, s. 499.