C4 Kolonihaver        

 

 

 

 

 


 

 

Kolonihaver i Danmark er igennem årene kommet til at stå i folks bevidsthed
som noget af det mest danske der findes, bl.a. symboliseret ved dannebrogs-
flaget som ofte hejses uden nogen særlig anledning. I de senere år er mange
indvandrerfamilier rykket ind i kolonihaverne, som de dyrker med stor flid og
dygtighed. Dette er også sket i kolonihaverne ved Gudenåen og Randers Fjord.

Hygge og idyl i kolonihaveområdet Vasen.

Se også Håndværker- og arbejderhuse og Boligblokke i Nordbyen.