C3 Henrik Pontoppidan (1857-1943), forfatter

Maleri, Michael Ancher 1908, købt af Randers Kommune 1937, er i byrådssalen
Rådhuset. Se Æresborger med data om maleriet.
Buste, Curt Frandsen 1979, ved Helligåndshuset fra 1979. Se hele søjlen og busten.
Buste, Gottfred Eickhoff 1933, på  Randers Statsskole  siden 1954.
Se Da Henrik Pontoppidan sad model.
Henrik Pontoppidan kom til byen som seksårig, da hans far blev præst ved
Sct. Mortens Kirke. I 1873 tog han realeksamen fra Latinskolen, som på det
tidspunkt lå i Vestergade. Herefter flyttede han til København og startede på
Polyteknisk Læreanstalt. Men lige før den afsluttende ingeniøreksamen sprang
han fra. I 1881 udkom hans første bog. Han er især kendt for romanserien
"Lykke-Peer". I 1917 blev han tildelt Nobelprisen, og i 1933 blev han
æresborger i Randers.
 Læs takketalen i Henrik Pontoppidan - Portal for læsere, studerende, lærere og forskere