B4 "Lille Amalienborg", S. C. Sørensens bygning 1907

SCS NYT juni 1966: Hjørnet af Havnegade og Søndergade,       Samme parti omkring 1930, nu købmand S.C.Sørensens ejendom, opført 1907.
den såkaldte farvergård, opført af farver Lund 1763.

På hjørnet af Søndergade og havnen lå tidligere den store købmandsgård Farvergården. Her blev Søren Christian Sørensen
i 1884 antaget som lærling hos købmand Jacob Schou. Da købmanden i 1893 døde uden arvinger til at drive købmandsgården
videre, overtog S.C.Sørensen jern- og stålvareafdelingen, som han hastigt udvidede. I 1903 købte han Farvergården, lod den
nedrive og opførte på stedet et præsentabelt hus, tegnet af J.A.Posselt. Bygningen var dels hovedsæde for den voksende
en gros virksomhed, dels privatbolig.
Tilnavnet "Lille Amalienborg" fik det på grund af balkonen.  

Se mere om  Stålrør fra S.C.Sørensen og bygningsændringer.