B3 Kulhavnen - Randers Havn 1870   

Havnen overtog i 1850 Tyveholmen, som lå midt i havneområdet. I 1856 anlagde man en bro dertil og fik på den måde udvidet både
bryggen og oplagspladsen på havnen. Dampskibene og den begyndende industrialisering krævede kul, og disse lagre blev henlagt til
Tyveholmen.Venstre: Randers Havn omkring 1870 (efter tegning). Højre: Pramme i Randers Havn. Begge illustrationer fra Randers Stadsarkiv.
Jernbanerne udkonkurrerede pramfarten. Randers-Århus 1862. Langå-Viborg 1863. Skanderborg-Silkeborg 1871. Tangeværket 1918 betød STOP.
Læs også Historier fra Randers, 2001, bd. 2, s. 73-76 om Kaagfart. Pramdragere og Lejesvende. Se Pramdragere og Gudenåen samt
Randers Fjord og den moderne Randers Havn.