A4 Søren Møllersgades Skole 1901Se Bygninger af arkitekt Jens Peter Jensen Wærum.

To af byens købmænd Jens Rudolphsen Bay og Ditlev
Kirketerp, havde i 1776 oprettet hver sin skole.

Det var betalingsskoler, men den Bayske havde dog
også en "Friskole", som var gratis.

I midten af århundredet blev skolerne slået sammen,
og i 1901 flyttede Den Bay-Kirketerpske Borgerskole til
den nye bygning i Søren Møllersgade.

Senere blev den omdannet til kommuneskole.

I 2017 er bygningerne ved at blive omdannet til en række
ejerlejligheder.