A2 Reformationen    

I 1520erne var byens styre protestantisk orienteret.
I 1529 blev Gråbrødre Kloster overtaget af kongens
lensmand Mogens Gøye og borgmester Hammer,
og munkene blev smidt på porten.

I resten af Danmark regner man med årstallet
1536 for Reformationen.

Billedtekst fra Randers købstads historie, 1952, s. 139:
Mogens Gøyes ligsten i Voldum Kirke.

 

Se Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke * Nonner ved Vor Frue Kloster

Helligåndshuset * Gråbrødrekloster * Sct. Mortens Kirke 1494

Reformationen * Mads Lang * Poul Helgesen * Sct. Mortens Kirke 1797

Kristrup Kirke * Sct. Peders Kirke 1902 * Enghøj Kirke 1994