B1 Købmænd og vandbærere på byens torve  

På pladsen for enden af Torvegade lå "Gadekilden", en af byens brønde. Vandet var ret salpeterholdigt,
og man sagde, at det var årsagen til Randers-handskernes gode lugt og til Buur-øllets specielle smag.

Se mere om denne brønd ud for
Svaneapoteket med tekst fra
Resen 1677.

Venstre: Brønd i Torvegade, detalje
fra Randers omkring 1350,
fra tegneren Ingo Milton
Højre: Fra Randers Købstads
Historie, I s.199.

Man skulle hente vand - og de nyeste
oplysninger om alt muligt, akkurat
som man tog til
Marked på Rådhustorvet, bl.a. for at
træffe andre mennesker.Vandkvaliteten beskrives også i Vandpumpe på Rådhustorvet.
Problemet var der i mange hundrede år! Det hjalp med ledningsnettet 1889, så gadepumperne kunne afskaffes. Brandhaner blev sat op på samme tid!
Se mere om Brandhane, brandslukning og de mange brande i Randers. Det var her for enden af  Torvegade, der i mange år var Hestemarkeder.