C3 Oksedrivere     

På de fede agre i oplandet til Randers opdrættedes der okser, som blev eksporteret sydpå.
De blev drevet over broen og videre ad landevejene.

Undervejs gjorde oksedriverne holdt på landevejskroerne, hvor okserne samledes i store
flokke udenfor, mens driverne spiste og muntrede sig indenfor.

En del af kroerne var Kongeligt priviligerede kroer.
Se Landevejskroer, De kongelige privilegiers historie, Kongelig glans skal pilles af - , Ny godkendelse

Okser i fold ved Hjøllund Kro.
Fra Mads Lidegaard: Hærvejen langs Gudenåen, 1976, s.46.