C1 Pramdragere trækker varer op ad Gudenåen 

Det traditionelle Gudenå-fartøj var en fladbundet pram, også kaldet en kåg. Besejlingen blev dog vanskeliggjort af den ringe vanddybde
visse steder. Sidst i 1700-tallet blev der iværksat opmudring af åen, og senere anlagdes en træksti langs åen. Ned ad Gudenåen kunne
prammene glide med strømmen, men opad måtte de trækkes af heste eller pramdragere. Disse pramdragere var stærke og barske fyre.
Pramfarten havde sin storhedstid i 1800-tallet, hvor der blev fragtet korn, tømmer, tegl, kul og især papir fra Silkeborgs papirfabrikker.
I 1918 blev kraftværket ved Tange opført, hvor Energimuseet. er nu. Dæmningen hindrede fri passage. Det blev dødsstødet for pramfarten. Nu? Se Kanosejlads.
Se Trækstien ved Gudenåen i 5 strækninger. Ved Langå kan man se nærmere på Langå-sabotagen i 1943 mod jernbanebroerne.     


Venstre: Fra Gudenaaen. Tegnet af Hans Smidth. Illustreret Tidende 1886. Mod Strømmen oven for Bjerring Mølle. Kattens vente - sulten! En Lysttur.
Højre: Gudenaa ved Ulstrup 1910. Fra Randers Stadsarkiv.  Se "Swot mand"  Randers Havn 1870  Laksegårde og Laksefiskeri.
Se også  Storke, Traner, Nattergal, Vandaks, Ferskvandssnegle, Gule irisKalmus og Spækhugger.