C3 Håndværker- og arbejderhuse     

Haandværkerstiftelsen opført 1868, Markedsgade 6, har
det officielle navn: "Fribolig for værdige og trængende
Haandværkere og andre eller disses enker".
Den begyndende industrialisering
tiltrak folk fra landet. Ved en
folketælling i 1890 var kun 2/5 af
byens indbyggere født i byen.
Nye kvarterer med små boliger
skød op uden for den gamle
bykerne, bl. a. i Schousgade
kvarteret -
se foto.
 

Se også
Boligblokke i Nordbyen
og
Kolonihaver.