B4 DLG kornsilo

     

       

 

 

 

 

 

Den høje silo fra Dansk Landbrugs Grovvareselskab er et markant
kendetegn på havnen og ses langt væk.

Siloen minder os om den tid, da korndyrkning og -handel var en af
Randersegnens store indtægtskilder.

dlg er stadig aktiv.

Se også Randers Havn og Randers Fjord.