C4 Kristrup Kirke

Kirken blev nyopført 1848 på resterne
af en ældre kirke.

Pauline Worms far var præst i sognet
1838-65.

Kristrup Kirke har egen hjemmeside.

Se Sct. Clemens Kirke* Sct. Petri Kirke 

Nonner ved Vor Frue Kloster 

Helligåndshuset * Gråbrødrekloster

Sct. Mortens Kirke 1494

Reformationen * Mads Lang

Poul Helgesen * Sct. Mortens Kirke 1797  

Kristrup Kirke * Sct. Peders Kirke 1902 

Enghøj Kirke 1994