C3 Pauline Worm (1825-1883), kvindesagsforkæmper

 

 

  

 

Pauline Worm kom som 13-årig til Kristrup, hvor hendes far var præst.
Hun gik i Frk. Brocks Pigeskole og blev siden lærer samme sted.
Hun tog institutbestyrereksamen og åbnede en pigeskole i Randers, som
dog måtte lukke igen efter få år. I mellemtiden havde hun udgivet flere
bøger og hun deltog i kvindesagsdebatten, bl.a. som foredragsholder,
hvilket var ganske usædvanligt for en kvinde på den tid.  

Se i Kvindebiografisk LeksikonKalliope og  Danske Forfatterinder.

Se også Kristrup Kirke og se Historisk Samfund, Tidernes Randers, Biografier.

Foto fra Randers Stadsarkiv.