C1 "Swot mand"   


Findes her (zoom) ca. 1 km syd for Kongensbro Kro, Gudenåen set mod nord, med strømmen. Fra en nu nedlagt hjemmeside:
"Når åen svinger, skulle man undgå, at prammene stødte på bredden. Man satte så en solid stolpe med en rulle på. Udenom den lagde
pramfolkene tovet og fik derved kågen rundt i svinget uden at ramme land. For ikke at rådne blev den tjæret godt, og kaldes derfor
"æ swot mand". Den sidste af disse står umiddelbart opstrøms Alling Å. Træet er skiftet, men beslagene er originale."
Se Pramdragere, Randers Havn 1870, Laksefiskeri, Laksegård, Storke, Traner, Nattergal, Vandaks, Gule iris, Kalmus og Kanosejlads.