A2 Byen besættes af Karl 10. Gustavs svenske tropper 1657-58   

I 1648 blev Frederik III konge. Også han gik i krig mod Sverige 1656, men Sveriges konge
Karl 10. Gustavs tropper besatte hurtigt Jylland, også Randers, hvor de hærgede og plyndrede,
bl.a. på Dronningborg Slot.

I januar 1658 gik en stor del af den svenske hær
over isen fra Jylland til Fyn, videre over Tåsinge,
Langeland, Lolland og Falster til Sjælland, hvor
Danmark måtte underskrive en hård fredsaftale i
Roskilde 27. februar 1658. Om krigen.
Efter nye kampe og Stormen på København kom
ny fredsaftale 27. maj 1660. En ny tid begyndte!

Billedtekst fra Henning Hall:
Mammon og magt i Slottets skygge s. 198:
Den grove tyvehugst forøvet af ven som
fjende stod egnens skove dyrt. Over 27.000
velstammede træer forsvandt, hvoraf
10.000 var eg - et tab, som ikke siden lod
sig erstatte.
Illustration fra Navigatio.

 

Randers besat af Wallensteins tropper 1627-29 * Wrangels tropper 1644 * Karl Gustavs tropper 1657-58 * Tyskere 1864 * Tyskere 1940-45