C1 Byen besættes af Wallensteins tropper under  30-årskrigen 1627-29

Fra 1618-48 var der krig i Tyskland mellem den katolske kejser og de
protestantiske fyrster i Nordtyskland. Christian IV gik ind i krigen på
protestanternes side i 1625, men led et stort nederlag året efter. De kejserlige
tropper trængte op i Jylland og besatte bl.a. Randers, hvor de plyndrede og
hærgede.

Christian IV ville meget gerne gøre det til en religionskrig og trække Danmark med ind i krigen.
Rigsrådet nægtede på det bestemteste at godkende den tolkning, og der var slet ikke enighed
mellem de protestantiske fyrster om en samlet aktion. Det lykkedes Christian IV at udnytte sin
position som hertug af Holstein-Segeberg til med et snævert flertal at vinde posten som kredsoberst
i den nedersachsiske kreds! Den spændende krig, langt mere spændende end dyrejagt, var inden
for rækkevidde!
17. august 1626 tabte Christan IV og hans lejesoldater i slaget ved Lutter am Barenberg.
Bordet fangede! Han kunne ikke føre krig som privatperson, når han var konge af Danmark!
General Wallenstein fulgte efter den slagne  og udisciplinerede hær. Jylland var besat i 4 år!
Christian IV huskes for Rundetårn, Rosenborg og andre prægtige bygningsværker, men hans krige
kostede store tab! Se hans tidslinje. Søg selv videre.

Billedtekst fra Henning Hall: Mammon og magt i Slottets skygge s. 136:
Wallensteins krigere var skræmmende godt udrustede svarende til dette kobberstik
af Jacob de Greyn. I en eksercerbog udgivet i Gravenhagen 1607 redegøres for
våbenanvendelse og kommandoer gengivet på tysk, engelsk, fransk, hollandsk og
dansk. Den danske ordre til pikeneren lyder: - Mod højre fod sætter Eders spidse
og uddrager Eders værge.

Randers besat
af Wallensteins tropper 1627-29 * Wrangels tropper 1644 * Karl Gustavs tropper 1657-58 * Tyskere 1864 * Tyskere 1940-45