A1 Byen besættes af Wrangels svenske tropper 1644 

Under 30-årskrigen havde svenskerne klaret sig godt, i modsætning til
Christian IV. Han ønskede revanche, men tøvede, og i stedet blev det
svenskerne der pludselig besatte Jylland.   

Revanche? I den meget lange række krige mellem Danmark og Sverige behandlede
kongerne ofte deres lande som deres private ejendom. En rigtig mand kunne deltage i
dyrejagter og turneringer, men en rigtig krig var mere spændende. Tænk at kunne udruste
en hel hær med flotte uniformer!
Under Kalmarkrigen foreslog den gamle svenske kong Carl 9. den 36-årige kong Christian
IV at afgøre krigens udfald ved en udvidet duel, hvor de hver skulle have 2 medkæmpere.
Christian IV svarede: "" - - det er bedre at ynke dig end at slås med dig, og en varm
kakkelovn var dig mere tjenlig end en sådan skærmydsel, og en god medikus, som kunne
sætte dit hoved i lave igen! - -" Ved fredsslutningen satte Danmark betingelserne!

I 1643 så den svenske rigsforstander en mulighed for at angribe Danmark på flere fronter
efter en samlet plan. Tabstal: Af den 10.000 mand store svenske hær i Jylland faldt 332 i
kamp, 85 blev taget til fange, 252 deserterede - men 3.147 døde af sygdom! Samlet set
vandt svenskerne, så Danmark måtte ved freden i Brømsebro 1645 afstå store områder.
(Hovedkilde til fakta: Lars Lindeberg: Arvefjenden, 1985.)

Billedtekst fra Henning Hall: Mammon og magt i Slottets skygge s. 56:
Christian 4. leder angrebet på Kalmar 1611.

Randers besat
af Wallensteins tropper 1627-29 * Wrangels tropper 1644
Karl Gustavs tropper 1657-58 * Tyskere 1864 * Tyskere 1940-45