A1 Motorvejen 1971    

Motorvej E45 set fra vejbroen med Tebbestrupvej i retning mod Århus. Vindmøllen fra Vestas ses forude.