A3 Jødisk begravelsesplads og synagoge

 


 

 


Byen havde i midten af 1800-tallet en ret stor jødisk menighed, ca. 200 mennesker, som havde stor indflydelse på især
byens forretningsliv. I 1806 oprettedes gravpladsen og i 1858 byggedes synagogen i Nordregrave, det nuværende Nordens Plads
øverst på Østervold. Den blev nedrevet i 1936.  
                                                                  Nordens Plads ses på billedet fra Bryggeriet Thor
Billedet af synagogen indscannet af Hans Jørgen Kristiansen. Læs bogen På gennemrejse: en fortælling om jøderne i Randers af Henning Hall, 2004.
Stenene står i vestenden af Østre Kirkegaard i en slugt ud mod Østervangsvej. Den nærmeste har teksten:
HELENE VALENTIN født WULFF  Født 13. MARTS 1805  Død 27. SEPTBR 1885.