Mindesten rejst ved Mustard Point 1997        Fotos fra Henning Dam
OVERSIGT*Info*1997*Sem Hede*Container*Medlemmer*Gudrun og Marius Fiil*Tulle og Gulle 1943*Barner Andersen*Vognmand JG*Villy Møller

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto til venstre:      og Flemming Juncker. Til højre: FJ og Frank Zorn.
Sten her (foto) mellem Gassum og Hald afsløret 3. juli 1997:
Hvidsten-Gruppens nedkastningsplads "Mustard Point" 1943-44.
Rejst af Frihedskampens Veteraner.

Frihedskampens Veteraner v/ formand Frank Zorn støttede initiativet fra Henning Dam. Frank Zorn valgte datoen, så udvekslingsstudenter fra USA kunne være med. En af
dem foretog afsløringen. Henning Dam om Flemming Juncker: "Han holdt en tale på
godt 10 minutter, og hans viden var enorm. En helt utrolig person, der var klar i hovedet
til det sidste. Det kunne have været godt at have hans tale på TV."