A4 Hvidsten Kro - Gruppen  "Hvidstengruppen i aktion på Mustard Point" ???      Tulle - Dr. Best
Nye informationstavler opsat af Randers Kommune sommer 2012 Mustard Point * Mindelunden i Hvidsten og forår 2012 Hvidsten Kro.

OVERSIGT*Info*1997*Sem Hede*Container*Medlemmer*Gudrun og Marius Fiil*Tulle og Gulle 1943*Barner Andersen*Vognmand JG*Villy Møller
Stirling-fly på infotavle fra den nedlagte Purhus Kommune. Se Bogen Mustard Point filmen HVIDSTEN GRUPPEN og TV2oj: Hvidstengruppen 28 min.

 

       

 

Sten her (foto) mellem Gassum og Hald:
Hvidsten-Gruppens nedkastningsplads
"Mustard Point" 1943-44. Rejst af
Frihedskampens Veteraner 1997

Kromand Marius Fiil fra Hvidsten Kro
(her, se foto) samlede gruppen.  2012.
Containere druknet her, tættere på her.
Oversigt og vej her til vandhul.141043
Se film og mere om Hvidstengruppen
Århus Arresthus Dyrlægen i Spentrup 
Niels Kjær  Kirstine Fiil Sørensen
og hendes brev til Best. Gravene!
Folkestrejke   Massakre 9/81944!
Næste henrettet 21/2 1945
Se i Randerstæppet om
Besættelsen og Befrielsen.
Generelt:befrielsen Frihedsmuseet
Besættelsesmuseet i Århus.Kvinder -
Gram, flyvere og nedkastninger