A3 Gasbeholdere     

Gasværket åbnede 1855 på Grønborg-engen
uden for Hvide Mølle. Det var således
fortidens og fremtidens energikilder, der her
mødtes. I begyndelsen blev gassen især brugt
til gadebelysning, men efterhånden blev
industrien og de private husholdninger
hovedaftagere.

I 1909 blev værket kommunalt. Det gamle
kul-gasværk blev lukket i 1966, da et nyt
olie-gasværk åbnede på havnen.

I 1977 var det helt slut med gasforsyningen i
Randers.

Se også Vandmøllen Hvide Mølle  Vejrmølle
Gasbeholdere  Elværket   Kraftvarmeværket og
Vindmøller fra NEG Micon og Vestas. 

Foto fra Randers Stadsarkiv.