A1 og A2 26 læs møg køres væk fra gaderne på byens regning  

Kvæg og heste blev drevet fra byens stalde til markerne hver dag, og dyrenes efterladenskaber
blev liggende i gaderne, ligesom folk skilte sig af med deres husholdningsaffald her.

Til sidst var mængden af affald så stor, at bystyret måtte bekoste at få det kørt væk.

Se også Købstadslandbrug.

 

 

 

 

 

 

 

Billedtekst fra Vort folks historie i billeder, 1965, s. 62:
Køretøj på vej fra København mod Roskilde i 1500-tallet.
Bønderne kørte i åbne vogne, hvis sider var dannet af pinde - som
høstvogne, lige op til vore dage - eller af faste brædder, fjæle.