B2 Niels Ebbesen og hans væbnere

Jylland var pantsat til den holstenske greve Geert.
Han havde besat det meste af Jylland og
slået sig ned i Randers med 4000 mand.
De jyske væbnere gjorde oprør mod Grev Geert.
Blandt disse var Niels Ebbesen, som samlede
en gruppe mænd og red ind til Randers.
Her opsøgte de Grev Geert, og
Niels Ebbesen halshuggede ham.

Det skete måske ved "Niels Ebbesens Gård".

47 mænd fulgte Niels Ebbesen til Randers.

En af dem var Svend Trøst.

Det var 1. april 1340.
Se danmarkshistorien.dk om Niels Ebbesen.   

Maleri fra 1891 af Rasmus Christiansen.