B2 Købstadsrettigheder med segl

Det oprindelige dokument fra kong Erik Menved fra 1302 er gået tabt, men et dokument med en
fornyelse af privilegierne fra 1436 er bevaret og kan ses på Kulturhistorisk Museum Randers.

Brev fra Christian III 1540 med det store laksegl.
I brevet, som kongens kansler Johan Friis har forfattet, bekræfter kongen de rettigheder, byen har haft hidtil.

Foto taget med tilladelse på Museum Østjylland, Randers.