B2 Svend Trøst

Ifølge overleveringen var Svend Trøst
den væbner, som var for bange til at tage
med ind i byen for at slå greven ihjel.
I stedet løsnede han plankerne i
Randers Bro,
så de kunne vippes i åen.
Således forhindrede man forfølgerne
i at nå Niels Ebbesen.


"NIELS EBBESEN" VOG
DEN KULLEDE GREVE,
SVEND TRØST BAKKER OP

Linoleumssnit gengivet
med tilladelse fra Hans Krull.