B2 Erik Menved giver købstadsrettighederne til Randers 1302

For at opnå støtte fra de større byer i Danmark uddelte kongen
privilegier til dem. I marts 1302 opholdt kong Erik Menved sig i Viborg,
og hertil begav en gruppe af byens købmænd sig. Den 8. marts 1302
overrakte kongen dem dokumentet, som fritog Randers-købmændene
for told overalt i riget undtagen Skanør marked. Ni år senere blev
privilegiet fornyet, og byen fik samtidig sin egen stadsret.
Se også

 Om Erik Menved *

 Fra Ringsted Kirke *

 Kalø Slotsruin
  

Skulpturen viser den 28-årige konge med dokumentet med købstadsrettighederne
i den ene hånd og sværd i den anden - parat til både at forsvare sig selv og at
håndhæve de rettigheder, han havde givet til Randers.

Den er ca. 1 m høj, af bronze, af kunstneren Bela og afsløret 22. august 1958,
skænket af Kgl. Brand. Den er på Erik Menveds Plads over for Helligåndshuset
og så højt oppe, at man ikke så nemt får øje på den.