B4 Tog fra togfabrikken Scandia    

I 1861-62 anlagde man jernbanen til Århus.
Den tidligere Mølleå blev opfyldt og
Hvide Mølle blev nedlagt. I bygningerne
åbnede en togvognsfabrik, som senere
flyttede til Udbyhøjvej og blev til Scandia.
Fabrikken har bl.a. leveret IC3 togene til DSB.
I dag hedder virksomheden
Bombardier Transportation Denmark A/S.

I november 2006 har virksomheden
ca. 300 medarbejdere i Randers til
togreparation, modernisering, service
og salg af reservedele - senere nedlagt!
Det var en del af det store firma
Bombardier Transportation.

Billedtekst:
Første IC-3 tog sporsættes fra Scandia,
Toldbodgade 39.
Ca. 870 ansatte samlet i vendehallen
5. februar 1988.
Foto: Kaj Grosen, 1988.
Et af de mange i hans billedsamling på Randers Stadsarkiv.
I 2020 er der mange planer om SporbyenScandia.