C1 Jernbanen mod Aarhus 1862 * 1862-1936 * siden 1936 

Randers Banegaard vist i Illustreret Tidende              Banelinjen mod Århus ligger som de fleste andre så vidt muligt
Årg. 3, nr. 156, 21/09 1862                                               i kanten af en ådal. Vigtigt at undgå bakker! Ellers skal der graves,
ved åbningen af banen Randers-Århus.                            som det ses ved Jernbanen mod Aalborg 1869.
                                                                                          1862-1936 gik jernbanen fra Fladbro syd om Neder Hornbæk,
Illustreret Tidende udkom
1859-1924.                          se udsnit af Høje målebordsblade 1842-1899 fra SDFE-kortviser.
                                                                                          Retningsskiftet mod Aalborg faldt væk ved nuværende linjeføring
Se Jernbanen mod Grenaa 1876                                       siden 1936, hvor banen følger sydkanten af ådalen,
og IC3-toget fra DSB, leveret af togfabrikken Scandia se udsnit af  Topografisk kort 1980-2001 fra SDFE-kortviser.