B1 Byen udvides mod vest 

Efter klostrenes fald kom nye gader og huse til.
Vest for voldene blev de sumpede områder
mellem byen og åen drænet og så småt bebygget. 

       

 
Se Kort efter Resen 1677.

Det er en skitse!

Man skal lige vænne sig til
at Nord her er nederst!