C4 Grenåvej  Eftermiddagstrafik set fra lyskrydset lige syd for Randersbro. Længst ude i billedet går Clausholmvej til højre.