C4 Mejetærsker fra Dronningborg Maskinfabrik    

I 1892 startede N. Kr. Nielsen en lille virksomhed i Nørresundby. I 1894 flyttede han til Dronningborg Mølle.
Der fremstilledes rense- og kastemaskiner til landbruget. I 1906 købtes mere jord, og i 1907 byggedes en
egentlig fabrik på det sted, hvor virksomheden ligger i dag. Virksomheden udviklede moderne landbrugsmaskiner,
især tærskeværker og senere mejetærskere, som er det produkt, virksomheden er mest kendt for.

Fotos af mejetærskere uden skærebord fra
Steen Trampedach
,
der har en samling billeder med
Produkter fra Dronningborg Maskinfabrik.

Efter omlægningen af produktionen i 2005
blev den gamle del af fabrikken nedlagt.

AGCO A/S producerede
mejetærskere af mærkerne Challenger (gule),
Massey-Ferguson (røde) og Fendt (grønne).
Firmaet er en del af verdensfirmaet
AGCO Corporation.
Produktion i Randers ophørt 2010.