A4 Generalstrejken 1922     

Ved overenskomstforhandlingerne i 1922 stemte fagforeningerne nej til en række drastiske forringelser i arbejdernes vilkår. Arbejderne
blev herefter lock-outet. I Randers opstod der på havnen håndgemæng mellem politiet og arbejderne. Optøjerne blev ganske voldsomme
og der indsattes ekstra politi og dragoner. Arbejderne erklærede generalstrejke, og byen blev erklæret i undtagelsestilstand.
Et samfundshjælpekorps udførte det livsnødvendige arbejde på bl.a. de kommunale værker. På landsplan blev der indgået forlig, og
efter 28 dage sluttede generalstrejken.

        

 

 

 

Venstre: Især på området omkring havnen var begivenhederne koncentreret. Her er en række arbejdere forsamlede ud for den gamle
toldbod, for enden af Carolinegade 2
(ses på luftfoto 1959).  Højre: Den tilkaldte militære forstærkning marcherer på Frederiksplads.
(Kop & Kande genkendes) Fotos og billedtekster fra Randers Stadsarkiv.