C3 Randers Reb


Foto på HåndværksmuseetMuseum Østjylland, Randers med tilladelse. En reberbane kunne være meget lang. Her ses princippet. Fabriksgrunden 2006.
Håndværkerne havde i princippet eneret på at udføre deres fag, dvs. bønderne skulle købe deres varer i byerne. Det blev nok ikke
overholdt, bl.a. har bønderne sikkert selv fremstillet reb. I hvert fald var der i Randers - på trods af det store opland - kun én rebslager
og intet lav. I løbet af 1800-tallet kom der dog flere til.
I 1840 oprettede Peter Winther Winge sit rebslåeri, som i 1898 blev slået sammen med Soelbergs rebslåeri og fik navnet A/S Randers
Rebslaaeri. Der fabrikeredes tovværk af hamp og manilla. I 1908 startede fabrikationen af ståltov, som i dag udgør den væsentligste del
af selskabets produktion.
2002 lukkede fabrikken på Vinkelvej! Nu arbejder Randers Reb International A/S videre.