B3 Oversvømmelse  

Beliggenheden ved fjorden gjorde, at byen, især de lavtliggende områder, jævnligt blev oversvømmet. 

Se Oversvømmelse 1921 (og 2006) og Randers 1930 og 1963 med omfanget af de største oversvømmelser.

En del marker og enge var endnu mere udsatte end byen.