Sem Hede - våbennedkastning OVERSIGT*Info*Container*Medlemmer*Gudrun og Marius Fiil*Tulle og Gulle*Barner

Foto fra det fredede område på Sem Hede set herfra. Jernalderager med tværsnit af digevolding 4-5 m bred og omkring en halv m høj ses nærmest.
Gå mod syd fra P her ved Edderup Autoophug, Havndalvej 35, 9550 Mariager. Hedesø her hvor drenge fandt 2 tomme containere i 1943. Jelnepier.
11.-12. marts 1943 nedkastedes på to pladser i Danmark fra samme fly.
Halifax 627 NF-P fra 138 Squadron ført af Squadron Leader Boxer startede fra Tempsford 19:13 og var retur 02:20.
Flemming B. Muus, Einar Balling, Paul Jensen og Verner Johansen skulle nedkastes ved Hornum Sø vest for Støvring, syd for Aalborg.
Flyet fortsatte til Table Top 1: 563840N 100415E, 5,25 km øst for Mariager, 3,5 km syd-sydøst for Assens. Kilde: Søren Flensted.
Det opgivne målpunkt er her omkring 100 m syd for vandhullet. Ole Geisler må have fastsat punktet, så det var nemt at drukne containere!
Her blev 4 containere nedkastet til en gruppe fra Randers med Geisler, Andy Larsen, Thornsberg, Svend Aage Jensen og Peter Jensen.
Det modtagne stof blev gemt i plantagen og dækket til. Nogle timer senere tog Ole Geisler og Thorup Petersen til Hvidsten Kro og talte
med Marius Fiil om at få hentet sagerne. Kilde: Beretning fra Henning Brøchner. Se også Vognmand JG.
Flemming Juncker havde overladt detaljerne ved modtagelsen til Ole Geisler, så han kendte ikke selv det præcise nedkastningssted. (Brev til AS)
Stednavnet Trinderup, der altid nævnes i historiebøger,  ses lidt forskelligt på forskellige kort 1,5 - 2 km nordvest for nedkastningsstedet!
Kan hænge sammen med at Flemming Juncker ejede en parcel her 800 m NV for nedkastningsstedet, med god vilje "ved Trinderup". "Næsten alt det
viste skov på kortene existerede jo ikke dengang - det er plantet i fyrrerne og halvtredserne. Det meste var hede og åben agerjord her og der." FJ.
2 tomme containere blev fundet - se Villy Møller om containere*JG*Kronjyder-nedkastning-Sem! Se mere om Nedkastninger og Våbenflyvninger.