2.1-6-ani3.GIF (21387 bytes)   Veteran 1864  erindringsmedalje NCA                    Opdateret 05 MAR 2017

"Huusmand Niels Christian Andersen af Iverslyst erkjendes hermed berettiget til
den af Hans Majestæt Kongen allerhøist indstiftede
Erindringsmedalje for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet 1864"
Det er indledningen på diplomet, der ses på Ebeltoft Militærhistorisk Samling.
Se artikel i Viborg Stifts Folkeblad om NCA og Medaljens betydning for soldaterne!
51.000 1864-erindringsmedaljer uddelt efter ansøgning i 1876.Find selv andre veteraner.
Se Medaille for deltagelse i de Slesvigske Krige. Søg også Hædersgave 1864 i Google.
Ansøgningsskema fra Niels Christian Andersen set 2011 på Rigsarkivet i København.
NCA ses også her. Næsten alle andre Ansøgninger om erindringsmedalje, 7 serier,
indtastet og scannet eller alene scannet, ses ordnet efter amt, herred og efternavn.
Ses også i Rigsarkivet: Søg i samlingerne (BETA) Søg i:Afskrifter af arkivalier. Skriv  mandens navn og mere."3. Regiment" giver alle derfra.Klik Søg.Klik en understregning.
(Finder kun godkendte indtastede ansøgninger. Øvrige findes via en serie ansøgninger.)
Rigsarkivet har Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864, 12 serier, kun scannet
samt video1 og video2 om erindringsmedaljer og andet. Søg og bestil evt. i DAISY.

Udgangspunktet var NCA's navn og hjemsted i 1876. Krabsens stednavnedatabase
gav 3 hits på Iverslyst. Søgninger i Dansk Demografisk Database og Folketællinger
og Kirkebøger i Arkivalieronline (nemt i Sall Data) kort og luftfotos viste hvilket
af stederne, der havde en mand af det navn med alderen til at være soldat i 1864.
Lægdsruller blev ikke brugt her. NCA's ansøgningsskema bekræftede formodninger.

Ortofotos i Arealinformation og derefter www.findvej.dk giver postadressen.
Arealinformation har to rullemenuer. Til højre Arealinformation med kort med
bl.a. gårdnavne, til venstre
Her kan jeg ... finde med flere muligheder.
Find
Sogn og find det i Amt, Herred, Sogn - kort fra DIS-Danmark.
Min grund har matrikelnummeret - videre til Historiske kort på nettet, Matrikelkort.
1864 har 1864-Arkiv. Topografisk kort 1980-2001 Dybbøl og DTK/Kort50 Dybbøl
indeholder data fra
Geodatastyrelsen (Vilkår). Zoom fra viste udsnit. Se andre kort.
Internettet og bøger gør det måske muligt at finde, hvor en soldats enhed var i 1864.
Se
Faldne i database. Rigsarkivet har Arkivalier om 1864. DR: Dybbøl 1864.