2.1-6-ani3.GIF (21387 bytes)   Veteran 1864  erindringsmedalje NCA                    Opdateret 22 MAJ 2018

"Huusmand Niels Christian Andersen af Iverslyst erkjendes hermed berettiget til
den af Hans Majestæt Kongen allerhøist indstiftede
Erindringsmedalje for Deltagelse i Kampen for Fædrelandet 1864"
Det er indledningen på diplomet, der ses på Ebeltoft Militærhistoriske Samling.
Se artikel i Viborg Stifts Folkeblad om NCA og Medaljens betydning for soldaterne!
51.000 1864-erindringsmedaljer uddelt efter ansøgning i 1876.Find selv andre veteraner.
Ansøgningsskema fra Niels Christian Andersen set 2011 på Rigsarkivet i København.
NCA indtastet her. Andre Ansøgninger om erindringsmedalje, 7 serier, indtastet
og scannet
eller alene scannet, ses ordnet efter amt, herred og efternavn.
Ses også i Rigsarkivet: Søg i samlingerne (BETA) Søg i: Afskrifter af arkivalier. Klik
Avanceret. Skriv  mandens navn. Arkivskaber: Krigsministeriet. "3. Regiment" i Fritekst
giver alle derfra. Geografi: Navn på Amt eller Herred. Klik Søg. Klik en understregning.
Rigsarkivet har Erindringsmedaljen for krigene 1848-50 og 1864, 12 serier, kun scannet
samt video1 og video2 om erindringsmedaljer og andet. Se evt. Arkivdatabasen Daisy.

Udgangspunktet var NCA's navn og hjemsted i 1876. Krabsens stednavnedatabase
gav 3 hits på Iverslyst. Søgning i SDFE kortviser på Iverslyst og Stednavne giver Gård i Arden, Adresse Egernvej 6, Arden. Historiske baggrundskort viser også Iverslyst.
Søgninger i Dansk Demografisk Database og Folketællinger og Kirkebøger i Arkivalieronline (nemt i Sall Data) kort og luftfotos viste hvilket af stederne, der havde
en mand af det navn med alderen til at være soldat i 1864. Lægdsruller ikke brugt her. NCA's ansøgningsskema bekræftede formodninger.
Find Sogn og find det i Amt, Herred, Sogn - kort fra DIS-Danmark.
Min grund har matrikelnummeret - videre til Historiske kort på nettet, Matrikelkort.
Satellit i www.findvej.dk med Link til punkt på kort og Find nærmeste adresser
giver også postadressen.
Arealinformation er nyttig, når man lærer at bruge den.
1864 har 1864-Arkiv. Topografisk kort 1980-2001 Dybbøl og DTK/Kort50 Dybbøl
indeholder
frie data fra SDFE, se SDFE kortviser. Zoom fra viste udsnit. Se andre kort.
Internettet og bøger gør det måske muligt at finde, hvor en soldats enhed var i 1864.
Se
Faldne i database. Se DR: Dybbøl 1864.